Start

 

GMF Norrtälje är en ideell opolitisk förening för Ställföreträdare (God Man / Förvaltare / Förmyndare)  som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag.

Teckna medlemskap – 320 kr/år

I medlemskapet ingår:

  Försäkringar, specialdesignade
    din privata försäkring täcker inte om olycka uppstår när du är i ditt/dina uppdrag

  Utbildning och uppdateringar

♥   Seminarier

♥   Mentorskap

♥   Erfarenhetsutbyte

  Hjälp och stöd inför årsredovisningen och övriga frågor som uppstår

Försäkringarna är specialdesignade just för dig som är Ställföreträdare.
Din privata försäkring täcker inte om olyckor uppstår när du är i ditt/dina uppdrag och lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020 (Ålands försäkringar)
Allmänna avtalsbestämmelser
Ren förmögenhetsskada
Krisförsäkring
Överfallsförsäkring 2020 (gruppförsäkring if)

Registrera medlemskap, här kan du snabbt registrera dig.
320 kr/år, inbetalas på Bankgiro 5551-5183
Så snart vi registrerat din inbetalning får du en bekräftelse från oss och ditt medlemskap och dina försäkringar träder omedelbart i kraft.

Välkommen!