GMF Norrtälje är en ideell opolitisk förening för Ställföreträdare
(God Man / Förvaltare / Förmyndare)  som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag.

 

Bli medlem i GMF Norrtälje – 320 kr/år – medlemsavgiften inkluderar försäkringar som täcker om olyckan inträffar när du är i ditt/dina uppdrag, din privata försäkring täcker inte!

 

I medlemskapet ingår:

Försäkringar

Utbildning och uppdateringar

Seminarier

Mentorskap – som medlem är du välkommen att kontakta våra mentorer:
   Anders Broberg 070 787 09 75 / Ingrid Gutemyr 072 502 23 61

Erfarenhetsutbyte

Hjälp och stöd inför årsredovisningen och övriga frågor som uppstår

www.gmfnorrtalje.se/ Försäkringar får du utförlig information och på
Registrera medlemskap  320 kr inbetalas på Bankgiro 5551-5183. Så snart vi mottagit din inbetalning får du en bekräftelse från oss och ditt medlemskap och försäkringar träder omedelbart i kraft. – Försäkringsinformation hittar du under Försäkringar.