Försäkringar

REGISTRERA DIG
380 kr/årBG 5557-5183
i medlemsavgiften inkluderas nedanstående försäkringar samt ett efterskydd som gäller
i tre år efter avslutat medlemskap i
GMF Norrtälje.

Din privata försäkring täcker inte om olycka inträffar när du är i ditt uppdrag!

Specialdesignad försäkringslösning för Ställföreträdare som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag, vet du hur oskyddad du är om något händer när du är i ditt/dina uppdrag?
Lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och din privata försäkring gäller INTE för yrkesmässig verksam­het, dit uppdrag ingår eftersom de är arvoderade, alltså gäller den enbart på din fritid.

Försäkringsperiod för alla försäkringarna – kalenderår 1/1 t.o.m. 31/12

Ansvar- och Förmögenhetsskada, Överfall och Kris Försäkringsgivare: Ålands försäkringsbolag genom försäkrings­mäklare Benefit Provider.
Den enda försäkring som idag täcker 10 mkr/skada.
Försäkringen inkluderar ett efterskydd som gäller i tre år efter avslutat medlemskap i GMF Norrtälje.
Om olycka uppstår kontaktar du försäkringsbolaget som åtar sig att utreda, förhandla, föra talan och betala din HM som ställt skadestånd på dig.

 

 

Olycksfallsförsäkring Extra (gruppförsäkring) Försäkrings­givare: if
Försäkringarna träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt uppdrag.

 

Forsakringsbevis-2021 (Ålands försäkringar) OBS!
Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada
Krisförsäkring
Olycksfallsförsäkring EXTRA (gruppförsäkring if)

Exempel 1: vid ditt besök hos din huvudman slår du ner en dyrbar vas av misstag/vårdslöshet. Vasens värde är på någon/några miljoner. HM ställer dig till svars för skadan.
Du kontaktar försäkringsbolaget som träder in med en utredning och förhandling. För talan och betalar till din HM som ställt skadestånd på dig.
Exempel 2: om du av vårdslöshet borde insett att du hanterat din HMs ekonomi på ett sätt som gör att din HM förlorar pengar på ditt agerande, till exempel glömt att söka bostadsbidrag, etc., då träder försäkringen i kraft.
Exempel 3: ersättning får du vid överfall av din HM och krisförsäkringen täcker kostnaden om du behöver hjälp av en psykoterapeut för att rent psykiskt komma igen efter en traumatisk händelse. Olycksfallsförsäkringen ersätter även exempelvis glasögon som förstörts. Exempel 3 gäller utan självrisk.