Styrelse

Ordförande
Urban Stridfeldt
ordf@gmfnorrtalje.se

Vice ordförande
Mats Albrektsson
v.ordf@gmfnorrtalje.se

Sekreterare
Bengt Larsson
sekr@gmfnorrtalje.se

Kassör

Bertil Pettersson

kassor@gmfnorrtalje.se

Ledamot
Anders Broberg
anders.broberg@gmfnorrtalje.se

Ledamot
Johnny Sivertsen

johnnysivertsen@gmfnorrtalje.se

Ledamot
Ingmarie Ek

ingmarieek@gmfnorrtalje.se

GMF Norrtälje är en ideell opolitisk förening för Ställföreträdare
(God Man / Förvaltare / Förmyndare)  som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag.

 

Bli medlem i GMF Norrtälje – 380 kr/år – medlemsavgiften inkluderar försäkringar som täcker om olycka inträffar när du är i ditt/dina uppdrag samt ett efterskydd på ansvars- och förmögenhetsförsäkring som gäller i tre år efter avslutat medlemskap i GMF Norrtälje.
Din privata försäkring täcker inte om olycka inträffar när du är i ett uppdrag!

I medlemskapet ingår:

♥ Försäkringar

♥ Utbildning och uppdateringar

♥ Seminarier

♥ Mentorskap – som medlem är du välkommen att kontakta våra mentorer:
   Anders Broberg 070 787 09 75 / Ingrid Gutemyr 072 502 23 61

♥ Erfarenhetsutbyte

Hjälp och stöd inför årsredovisningen och övriga frågor som uppstår

www.gmfnorrtalje.se/ Försäkringar får du utförlig information och på
Registrera medlemskap  380 kr inbetalas på Bankgiro 5551-5183. Så snart vi mottagit din inbetalning får du en bekräftelse från oss och ditt medlemskap och försäkringar träder omedelbart i kraft. – Försäkringsinformation hittar du under Försäkringar.