Broschyr

Skriv ut informationsbroschyr!

Ställföreträdare (God Man / Förvaltare / Förmyndare) som av
Tingsrätten fått förordnande till uppdrag

Bli medlem i GMF Norrtälje – 380 kr/år

Medlemsavgiften inkluderar specialdesignade försäkringar
som täcker om olyckan inträffar när du är i ditt/dina uppdrag samt efterskydd i tre år efter avslutat medlemskap i GMF Norrtälje.
Din privata försäkring täcker inte!

 

I medlemskapet ingår:

Försäkringar

Utbildning och uppdateringar

Seminarier

Mentorskap: Anders Broberg 070 787 09 75

Erfarenhetsutbyte

Hjälp och stöd inför årsredovisningen och övriga frågor
   som uppstår

 

www.gmfnorrtalje.se/ Försäkringar får du utförlig information och på
Registrera medlemskap  380 kr inbetalas på Bankgiro 5551-5183

Så snart vi mottagit din inbetalning får du en bekräftelse från oss och ditt
medlemskap och försäkringar träder omedelbart i kraft.

Försäkringar – specialdesignade just för dig som är Ställföreträdare
Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis (Ålands försäkringar)
GMF Norrtälje informationsblad 2021Ren förmögenhetsskada
Krisförsäkring
Överfallsförsäkring (gruppförsäkring if)


Har du frågor – gå in på www.gmfnorrtalje.se / Kontakta oss eller mejla:

Urban Stridfeldt, ordförande – ordf@gmfnorrtalje.se

Mats Albrektsson, v. ordförande – v.ordf@gmfnorrtalje.se

Bertil Pettersson,  kassör – kassor@gmfnorrtalje.se

Bengt Larsson, sekreterare – sekr@gmfnorrtalje.se

Anders Broberg, ledamot – anders.broberg@gmfnorrtalje.se

Johnny Sivertsen, ledamot

Ingmarie Ek, ledamot

Välkommen till oss!
 

GMF Norrtäljes styrelse