Broschyr

Skriv ut!

Ställföreträdare (God Man / Förvaltare / Förmyndare) som av
Tingsrätten fått förordnande till uppdrag

Bli medlem i GMF Norrtälje – 320 kr/år

Medlemsavgiften inkluderar specialdesignade försäkringar,
just för dig som är Ställföreträdare, och som täcker om olyckan inträffar när du är
i ditt/dina uppdrag.

Din privata försäkring täcker inte olyckor som uppstår
när du är i uppdrag och lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss.

 

I medlemskapet ingår:

♥ Försäkringar

♥ Utbildning och uppdateringar

♥ Seminarier

♥ Mentorskap: Anders Broberg 070 787 09 75 /
   Ingrid Gutemyr 072 502 23 61

♥ Erfarenhetsutbyte

♥ Hjälp och stöd inför årsredovisningen och övriga frågor
   som uppstår

www.gmfnorrtalje.se/ Försäkringar får du utförlig information och på
Registrera medlemskap registrerar du dig, 320 kr inbetalas på Bankgiro 5551-5183

Så snart vi registrerat din inbetalning får du en bekräftelse från oss och ditt
medlemskap och försäkringar träder omedelbart i kraft.

Försäkringar – specialdesignade just för dig som är Ställföreträdare
Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020 (Ålands försäkringar)
Allmänna avtalsbestämmelser
Ren förmögenhetsskada
Krisförsäkring
Överfallsförsäkring 2020 (gruppförsäkring if)
Har du frågor – gå in på www.gmfnorrtalje.se / Kontakta oss eller mejla:

Urban Stridfeldt, ordförande – ordf@gmfnorrtalje.se

Mats Albrektsson, v. ordförande – v.ordf@gmfnorrtalje.se

Ingrid Gutemyr, kassör – kassor@gmfnorrtalje.se

Bengt Larsson, sekreterare – sekr@gmfnorrtalje.se

Anders Broberg, ledamot – anders.broberg@gmfnorrtalje.se

Carina Hildingsson, ledamot – carina.hildingsson@gmfnorrtalje.se  
Marita Lind, ledamot – marita.lind@gmfnorrtalje.se
Pia Gellerstedt, ledamot – pia.gellerstedt@gmfnorrtalje.se

Välkommen till oss!
GMF Norrtäljes styrelse