Om oss

Föreningen startades upp 2019 med stöd av Solna GMF.
I september 2020 registrerades GMF Norrtälje – org.nr 802532-2317,
Bankgiro 5551-5183
Styrelse 2020:
Ordförande: Mats Albrektsson
V.ordförande: Ingrid Gutemyr

Sekreterare: Bengt Larsson
Kassör: Stig Johansson
Övriga ledamöter:
Anne-Marie Johansson
Margaretha Stellnert
Marita Lind
Siv Wetterberg